Cumhuriyet Bayramı

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Öyle sıradan bir bayram ve tatil günü değil bugün... Bugün önemli bir gün... Cumhuriyetimizin kuruluşunun  yıl dönümü... Bu bayram, büyük bir kurtuluş mücadelesinin neticesi... Dönem koşullarını gözönüne alırsak; bir milli destan...Bir kahramanlık ve cesaret öyküsü...

            Artık öyle sıradanlışmış ki bu rutin hayatımızda herşey... Bu milli değerleri bile gözardı eder olduk ne yazık ki... Oysa bu büyük güne meclis muhabiri olarak tanıklık etmiş olan bir yazarımız (Enver Behnan ŞAHPOLYO), bir anısında şöyle anlatıyor:

CUMHURİYET     CUMHURİYET      
Genç, ihtiyar, kadın, kız,   Yirmi Dokuz Ekimde,  
İşte sokaklardayız.   Cumhuriyet kuruldu  
Başımızda ay yıldız   Ulus özgür sesini,  
Seninle Cumhuriyet.   Tüm dünyaya duyurdu.  
       
Kurtuluş Savaşı’nın   Cumhuriyet bizlere  
Bize armağanısın.   Armağandır Ata’dan  
İnsanım aydınlansın,   Egemenlik sesleri  
Seninle Cumhuriyet.   Yükseldi Ankara’dan.  
       
Sen özgürlük yolusun,   Al bayrağım göklerde,  
Güzellikler dolusun.   Övünçle dalgalanır.  
Yolum doğruluk olsun,   Cumhuriyet Bayramı,  
Seninle Cumhuriyet.   Hep kıvançla kutlanır.  
    Hülya ÖNEL  
Atatürk önderimiz,      
Işıklı izindeyiz.   CUMHURİYET GÜNEŞİ  
Mutluyuz, sevinçliyiz,   Cumhuriyetten önce,  
Seninle Cumhuriyet.   Köle gibiydi millet.  
Mehmet ŞAHİN   Sade bir tek kişinin,  
    Emrindeydi memleket.  
CUMHURİYET BAYRAMI      
Ay-yıldızlı bayrağım,   Yoksulluk, bilgisizlik,  
Semaları donatmış.   Sardı dört yanımızı.  
Bugün bayram var diye,   Yaşardık, dişimize  
Şafak erkenden atmış.   Takarak canımızı.  
       
Yüksek tanklar süslemiş,   Düşmanlar da üstelik,  
Caddeleri, yolları.   Saldırınca vatana.  
Bugün gözler ilerde,   Başkaldırdı Atatürk,  
Bugün başlar yukarı.   Yurdumuzu satana.  
       
Akın akın insanlar,   Toplanıp etrafına,  
Meydanlara koşuyor.   Dünyaya ateş açtık.  
Bugün bayram var diye,   Dört yıl yokluk içinde,  
Bütün millet coşuyor.   Kahramanca savaştık.  
       
Bu güzel Cumhuriyet,   Nihayet temizlendi,  
Devletimin temeli.   Yabancılardan vatan.  
El üstünde yaşatmak,   Cumhuriyet güneşi,  
Hepimizin emeli.   Parladı işte o an.  
İ.Hakkı TALAS      
    Onun ışıklarıyla,  
    Kavuştuk hürriyete.  
29 EKİM   Her gün bir bayram etsen  
Cumhuriyet Bayramı   Azdır cumhuriyete.  
Geldi bize ne mutlu!   Fahrünissa ELMALI  
Bayraklarla donattık,      
Güzel okulumuzu.   CUMHURİYET  
    Türk milleti savaştı  
Sokaklarda, evlerde,   Yüce istiklâl için,  
Al bayrak dalgalanır.   Sonunda temelini  
Onun o al rengini,   Attı Cumhuriyetin.  
Bütün bir dünya tanır.      
    Atamızın yolunda  
Yirmi dokuz ekimi   Her zorluğu aşarız,  
Karşılarız neşeyle,   Biz sağlam Türk gençleri,  
Çünkü bu günde erdik   Neş’e ile coşarız.  
Büyük Cumhuriyete.      
    Bin dokuz yüz yirmi üç  
Yürüyün arkadaşlar,   Yirmi Dokuz Ekimde,  
Hep ileri koşalım.   Şan ve şeref içinde  
Bugün bayramımız var.   Erdik Cumhuriyete.  
Gelin bayramlaşalım.      
    Var olsun Cumhuriyet  
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU   Yaşasın Türk Milleti,  
    Bizler yaşatacağız  
    Şanlı Cumhuriyeti.  
29 EKİM   Ali PÜSKÜLLÜOĞLU  
En güzel günümüzdür,      
Demokrasi ürünüdür,   AKDENİZ'E DOĞRU  
Atatürk'ün eseridir,      
Yirmi Dokuz Ekimler.   Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,  
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...  
Vatandaşın hür sesi,      
Vatanımın neşesi,   Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,  
Kucaklıyor herkesi,   Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.  
Yirmi Dokuz Ekimler.      
    "Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk
Cumhuriyet kuruldu,   Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...
Türk'ün sesi duyuldu,      
Törenlerle kutlandı,   Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,  
Yirmi Dokuz Ekimler.   Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.  
       
Fethi BOLAYIR   Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa  
    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.  
       
CUMHURİYET   Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,  
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.  
Gönül verdik,      
Sana erdik.   Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,  
Ey hürriyet,   Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...  
Cumhuriyet.   Ömer Bedrettin UŞAKLI  
       
Herkes sever,      
Seni över.      
Ey hürriyet,   ATATÜRK VE CUMHURİYET  
Cumhuriyet.   Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,  
    Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..  
Canımızsın,   Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,  
Şanımızsın.   Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...  
Ey hürriyet,      
Cumhuriyet.   Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!  
    Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...  
A. O. ATOK   Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,  
    Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..  
CUMHURİYET      
    Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara  
Biziz bu memleketin,   Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..  
Kanı, iliği, eti,   Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Yirmi dokuz Ekim'de,   Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..  
Kurduk Cumhuriyeti.      
    Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,  
Yirmi dokuz Ekim'de,   Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Yeni bir ay parladı.   Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,  
İşte bu parlak ayın,   Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..  
Cumhuriyettir adı.      
    Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,  
Yirmi dokuz Ekim'de,   Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..  
Bütün ışıklar yansın,   Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,  
Caddeler baştan başa,   Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..  
Bayraklarla donansın.      
    Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,  
Elele tutuşalım,   Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..  
Hiç değişmez bu niyet,   Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,  
Yaşasın Türk Milleti,   Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..
Yaşasın Cumhuriyet.      
    Cemal Oğuz ÖCAL  
Halil SOYUER      
       
    BİZE SORARSANIZ ÇOCUKLAR  
CUMHURİYET   Bize sorarsanız çocuklar:  
    Cumhuriyet ne demek;  
Bir zamanlar yurdumuzda   İşte bu bastığımız toprak,  
Bir başka devlet varmış,   Ay-yıldızlı bayrak,  
Başındaki padişah   Diye dalgalanırız çocuklar...  
Ne isterse yaparmış.      
    Bize sorarsanız çocuklar:  
Millet onun yanında   Cumhuriyet ne demek;  
Köle imiş, kul imiş,   İşte bu okuyup yazdığımız  
Türklerin vatanında   Yazıdır dilimize uyan,  
Yıllar sürmüş bu gidiş.   Diye konuşuruz çocuklar...  
       
Vatan kalmış bakımsız   Bize sorarsanız çocuklar:  
Millet fakir perişan   Cumhuriyet ne demek;  
Sönüp gitmiş eski hız   İşte bu kılık kıyafet,  
Yurda saldırmış düşman.   Bütün uygar dünyanın  
    Diye giyiniriz çocuklar...  
Atatürk padişaha      
Düşmana karşı durmuş,   Bize sorarsanız çocuklar:  
Yurdumuzu kurtarmış   Cumhuriyet ne demek;  
Cumhuriyeti kurmuş.   İşte bu kadın-erkek eşitliği,  
    Türk'ün benliğine yaraşır,  
İ. Hakkı TALAS   Diye övünürüz çocuklar...  
       
    Bize sorarsanız çocuklar:  
    Cumhuriyet ne demek;  
CUMHURİYET   İşte bu millî egemenlik,  
    Kendi kendimizi yönetmek,  
Al yıldızlı al bayraklar,   Diye güveniriz çocuklar...  
Her yanda dalgalanıyor.      
Süslendi evler, sokaklar   Bize sorarsanız çocuklar:  
Renk renk ışıklar yanıyor.   Cumhuriyet ne demek;  
    İşte bu kalkınma yarışı,  
Yirmi üç yıl önce bugün.   Çağdaş uygarlık seviyesi,  
Cumhuriyet kurdu millet,   Diye çalışırız çocuklar...  
Bize büyük Atatürk'ün,      
Armağanı Cumhuriyet.   Bize sorarsanız çocuklar:  
    Cumhuriyet ne demek;  
En birinci vazifemiz,   Türk milletinin temeli  
Onun yolunda yürümek.   Atatürk inkılâpları,  
Canımız gibi koruruz,   Diye savunuruz çocuklar...  
Cumhuriyet Türklük demek.      
    Bize sorarsanız çocuklar:  
Sevinçle, sağlıkla geçsin.   Cumhuriyet ne demek;  
Sabahımız, akşamımız.   İşte bu korkusuz yaşama,  
Kutlu olsun hepimize,   Karşılıklı sevgi saygı,  
Cumhuriyet Bayramımız.   Diye seviniriz çocuklar...  
       
Vasfi Mahir KOCATÜRK   Bize sorarsanız çocuklar:  
    Cumhuriyet ne demek;  
29 EKİM   İşte bu okul ve eğitim,  
Bin dokuz yüz yirmi üç,   Size olan inancımız,  
Saat tam 20.30,   Diye kazanırız çocuklar...  
Duyurdu bir iki, üç.      
Yüz bir pare topumuz   Bize sorarsanız çocuklar:  
Sanlı büyük ordumuz   Cumhuriyet ne demek;  
Ünümüzü dünyaya   İşte bu kutlu gün  
    Hepimize armağan  
Dağ, taş, dere, ova, çay;   Diye kavuşuruz çocuklar...  
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.   Atilla Yekta ÇIKAN   
Asker, işçi, okullu      
Neşe ile dopdolu      
Varol ey Cumhuriyet!   CUMHURİYET BAYRAMI  
Adı güzel hürriyet!      
    Gündüz herkes neşeli,  
Dökülen kanımızla   Şenlik olur akşamı.  
Sönmez inancımızla,   Bayramların güzeli,  
Kavuştuk bizler sana   Cumhuriyet Bayramı.  
Can veririz uğruna.      
Gel tatlı şenliğimiz,   Her bayramla bir tutmam,  
Gel kutlu benliğimiz,   Bu bayram, büyük bayram.  
    Yurtta üç gece, üç gün,  
Sen, bizim yüzümüzsün,   Eğlence var, şenlik var.  
Gönlümüz gözümüzsün,      
Damarımızda kansın.   Işıklar yanar bütün  
Dizimizde dermansın.   Dalgalanır bayraklar.  
Selam ey cumhuriyet!   Her bayramla bir tutmam,  
Selam ey büyük millet!   Bu bayram, büyük bayram  
N. Necati ÖNGAY   Necdet Rüştü EFE  
       
       
BUGÜN   CUMHURİYET  
Durmadan dalgaları şanlı bayrağım, Bayrağımız çekilmiştir göğe,  
Yurdumun en büyük bayramı bugün. Bir daha inmeyecektir yere,  
Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, Biz verirsek el ele,  
Yurdumun en büyük bayramı bugün. Muhtaç olmayız namerde.  
       
Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Atatürk'ün armağanı bu vatan,  
Bahçeler donansın, güller süslensin. İzinden yürürüz hep Ata'm.  
Ata'nın açtığı yollar süslensin.   Düşmandı yurdumuzdan kaçan,  
Yurdumun en büyük bayramı bugün. Cumhuriyetle şenlendi vatan.  
       
Yurt için savaşmak bir şanlı düğün, Ata'mın aziz kılıcı,  
Yaşamak duygusu her şeyden üstün, Kesti bitirdi savaşı,  
İstiklal sevdası ufkumuzda gün,   Getirdi büyük barışı,  
Yurdumun en büyük bayramı bugün. Cumhuriyettir tek kurtarıcı.  
    Yıldız Dinç   
Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür.    
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.    
Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür, CUMHURİYET  
Yurdumun en büyük bayramı bugün.    
    Gönül verdik,  
Ata'mız her zaman kalbimizde hız, Sana erdik.  
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız, Ey hürriyet, Cumhuriyet.  
Şölenler kurulsun, içilsin kımız.   Herkes sever,  
Yurdumun en büyük bayramı bugün. Seni över.  
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.  
Kanım toprağa katanımız var,   Canımızdasın, Kanımızdasın.  
Bayrağın altında yatanımız var,   Ey hürriyet, Cumhuriyet.  
Destanlar kaynağı vatanımız var, B. Kemal ÇAĞLAR  
Yurdumun en büyük bayramı bugün.    
       
    CUMHURİYET  
BUGÜN      
Tarihin yücesine,   Kahraman Atatürk'ten  
Erdiği gün bugün.   Armağansın sen bize.  
Hürriyet bahçesine,   Yıldönümün çoğalsın  
Girildiği gün bugün.   Katılsın sevgimize.  
       
Koşarak kutlu izden,   Bir çelenk ol da seni  
İlk hedef Akdeniz’den,   Başımızda göreyim.  
Sonsuz emele tezden,   Yaşasın cumhuriyet  
Varıldığı gün bugün.   Diye çarpsın yüreğim.  
       
Ünlüsü bayramların,   Korumaya ant içtim  
Şereflerin şanların,   Seni, nabzım vurdukça.  
Uğrunca ne canların,   Başımızın tacısın,  
Verildiği gün bugün.   Var ol, dünya durdukça.  
    İsmail Hakkı SUNAT  
Alın açık, yüzler ak,      
Aydın artık her şafak,      
Kalplerin bayrak bayrak,   ON BEŞ YILI KARŞILARKEN  
Gerildiği gün bugün.      
    Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,  
Sonucu kara bahtın,   Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.  
Devrilen tacın, tahtın,      
Sultanın, saltanatın,   Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.  
Yerildiği gün bugün.   Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
       
Kutlu olsun ey millet,   Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Canımız Cumhuriyet,   Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Zaferin demet demet,      
Derildiği gün bugün...   Canlansın ışık selleri olsun da o damla  
M. İhsan BULUR   Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.  
       
    Kim der ki en son rakamlar da delirsin.  
CUMHURİYET   On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.  
Atatürkün emaneti,      
Seviyoruz cumhuriyeti.   Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,  
    Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.  
Sevdik hürriyeti,      
Sahiplendik cumhuriyeti.   Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:  
    Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,  
Cumhuriyet benim,      
Ben cumhuriyetim.   Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.  
    Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Ülkemin hüvviyeti,      
Türkiye Cumhuriyeti.   Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
İshak Özlü   Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.  
       
CUMHURİYET   Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,  
Faydalı zararlı ne?   Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.  
Düştü Gazi'miz öne,      
Sormazlardı kendine.   Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,  
Koşup dururdu millet,   İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.  
Sultanın emrine.      
    Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;  
Böyle kalmışlık geri,   Sen asrını üstünde izin varsa benimse;  
Uzun yollardan beri.      
Düşman yok karşımızda,   BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR
Yabancılar girerken,   TOPRAK EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR.
Hiç durmadan ileri.   Mithat Cemal KUNTAY  
       
Ata'mızın izinde,      
Gittikçe daha zinde.   TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
Dünyayı geçeceğiz;   Türk oğlu Türk'üz bu vatanda ebediyen  
Cumhuriyet devrinde.   Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz kat'iyen.  
    Rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var  
Arka çevirip düne.   Kanla kemikle kutsallaşmış toprağımız var.  
Otuz yıl önce bizi   İnançlıyız, gururluyuz alnımız açık  
Kavuşturdu bugüne.   Yarınlar bizimdir artık yolumuz açık.  
    Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar  
Sultan yok başımızda,   Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.  
Milletin hür sesi var;   Umudumuz her şeyimiz gençlerde  
Yükselen marşımızda.   Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Devrimler dizi dizi,   Haydi, uyanın... Artık gidiyoruz aydınlığa  
Dünya seyreder bizi   Umudunuzu kaybetmeyin yoksa düşeriz karanlığa.
Hele bir dokun da gör;   Rahat uyusun, şehitlerimiz, atalarımız  
Dalgalanmış denizi...   İnmeyecek gökten yere bayrağımız.  
Zeki OZAN   Yorulmak, yılmak yakışmaz bize  
    Elbette tarih şaşacak azmimize.  
    Türk'üm, Türk'üz, Türk kalacağız  
CUMHURİYET   İlimle, insanlıkla, dünyaya sesimizi duyuracağız.
Tarifin fazilettir,   Ahmet TAŞDELEN  
Başkası eziyettir.      
Tek hâkimin millettir,      
Cumhuriyet çok yaşa.   CUMHURİYET BAYRAMI  
    Ay-yıldızlı bayrağım,  
Koruyacak millettir,   Semaları donatmış.  
Yaşaman bir servettir,   Bugün bayram var diye,  
Türk olmak bir şereftir,   Şafak erkenden atmış.  
Cumhuriyet çok yaşa.      
    Yüksek tanklar süslemiş,  
Çarpan tek bir yürektir,   Caddeleri, yolları.  
Hür yaşamak gerekir,   Bugün gözler ilerde,  
Anmak büyük şereftir,   Bugün başlar yukarı.  
Cumhuriyet çok yaşa.      
    Akın akın insanlar,  
Karanlıklar yok ettin,   Meydanlara koşuyor.  
Dünyaya sevgi ektin,   Bugün bayram var diye,  
Sen bulunmaz nimettin,   Bütün millet coşuyor.  
Cumhuriyet çok yaşa.      
Hüseyin KARADENİZ   Bu güzel Cumhuriyet,  
    Devletimin temeli.  
    El üstünde yaşatmak,  
YAŞASIN CUMHURİYET   Hepimizin emeli.  
Coşkunuz, sevinçliyiz.   İ.Hakkı TALAS  
Ayrı, gayrı değiliz,      
Bütün Türkler hep biriz,      
Yaşasın cumhuriyet.   CUMHURİYET MARŞI  
       
Dünyaya şeref saldık,   Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice ülkeler aldık,   Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Alnı lekesiz kaldık,   Gazimin sen en büyük yadigarısın bana  
Yaşasın cumhuriyet.   Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
       
Atatürk kalbimizde,   Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Yürürüz her gün biz de   Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Onun çizdiği izde,   Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Yaşasın cumhuriyet.   Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
       
Türk, askerdir doğuştan;      
Hoşlanırız boğuştan,      
Bize anadır vatan,      
Yaşasın cumhuriyet...      
       
Yaşasın vatan ana,      
Bağlıyız candan ona,      
Ne mutlu Türk olana,      
Yaşasın cumhuriyet.      
Rakım ÇALAPALA        

CUMHURİYET MEŞALESİ – Konuşma metni

Ve Mustafa Kemal geldi… Her şeyin bitti denildiği, umutların tükendiği bir anda sonsuzluğu anımsatan masmavi gözleriyle çıktı ortaya :“ Her şey yeni başlıyor.” dedi. Işık saçtı çevresine altın sarısı saçlarıyla.


I. Dünya Savaşı bitmişti. Galip devletler vatanımızı paylaşma planlarına başlamışlardı bile. Halk ise yoksul, yaralı ve bitik. Ama esarete de boyun eğmeye niyetli değildi. Bir kıvılcım istiyordu sadece. Bu aç kurtlara her şeyin hesabını ödetmek için küçük bir kıvılcım. Atmalıydılar bu katil sürüsünü atalarının onlara miras bıraktığı bu cennet topraklardan. Kendilerini ancak o zaman rahat hissedeceklerdi. Ve Samsunda yandı o kıvılcım. Öyle bir yandı ki hem de yurdun dört bir yanı bu ateşle parladı.

Uzun süren mücadeleler sonucu hesap ödetilmişti. Vatan toprakları düşman işgalinden kurtarılmış, al bayrak yeri göğü titretircesine göğsünü gere gere dalgalanmaya yeniden başlamıştı.

Evet Ulu Önder ve silah arkadaşları liderliğinde milli mücadele kazanılmıştı.fakat sadece top tüfek susmuştu. Asıl savaş şimdi başlayacaktı. Medeniyet savaşı…

Gençliğinden beri hayalini kurduğu cumhuriyet fikrini uygulama zamanı gelmişti artık. Cumhuriyet yönetimini Türk milletinin karakterine uygun gören Atatürk bu düşüncesini “ Türk milletinin karakter ve yapısına en uyun idare cumhuriyettir.” diyerek ifade etmiştir. Bu vatanı. Bağımsızlık ve özgürlüğü bu halk kazandıysa onu yönetme yetkisi de halkın olmalıydı. “Artık hükümet millettir ve millet hükümettir.” seslenişiyle herkese cumhuriyet yönetimini duyurmuştur. Halkına her şeyin en iyisini layık gören Atatürk. “ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek bu meşaleyi bizlere vermiştir.

Yaşamının son anlarını bile çalışarak, düşünerek halkına yarar sağlamak için geçiren Atatürk’ün bizden istediği bu meşaleyi sonsuza kadar taşımamızdır. Bu görevi yerine getirmek bizim atamıza en büyük borcumuzdur.

Rahat uyu Atam! Senden aldığımız ilhamla o meşale- CUMHURİYET MEŞALESİ- sonsuza dek yanacaktır.

 

internetten alıntıdır

Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli öbaşlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.

Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sıvas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara Başkent oldu. Atatürk ; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara , "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." Dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti.

Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

Cumhuriyet ; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

Top