Yazısız Kurallar

YAZISIZ KURALLAR:

Gelenek ve görenekler,örf ve âdetler,görgü kuralları ve  ahlak kuralları yazısız yasalardır.

Bu kurallar toplum içindeki davranışlarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır.Bu kurallar ülkeden ülkeye,bolgeden bölgeye hatta şehirden şehire farklılık gösterebilir.Bu kurallar, kişilerin davranışlarını iyi-kötü(ahlak kuralları), doğru yanlış,olumlu-olumsuz (gelenek-görenek,örf ve adetler) olarak değerlendirirler.Bunlara uymayan kişiler toplum tarafından ayıplanır. Bu kurallara uymayanlarla bazı insanlar arkadaşlık etmeyebilir veya konuşmak istemeyebilir.Bu kişiler yalnız kalır.Yazısız kurallara uymayan kişiye devlet herhangi bir yaptırımda bulunmaz ve ceza vermez. Ancak bu kişilere toplum hoş gözle bakmaz,ayıplar ve dışlar.

Yazısız kuralların özellikleri;

*Toplum içinde kendiliğinden ortaya çıkar.

*Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve süreklilik kazanır.

*Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir

Yazısız kurallardan bazıları şunlardır:

*Kendi haklarımızı korumak ve başkalarının haklarına saygılı olmak.

*Komşularımızla iyi geçinmek.

*Sokakta, otobüste yüksek sesle konuşmamak.

*Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek.

*Hoşgörülü ve alçakgönüllü olmak.

*Toplu taşıma araçlarında hastalara, yaşlılara, engellilere yer vermek.

*İnsanları güler yüzle karşılamak,selamlamak ve gönül kazanmak.

*Otobüse ve trene binerken, sinema ve tiyatroya girerken sıraya girmek.

*Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek.

1)Örf ve Âdetler:

Toplumun bireylerden beklediği davranışlardır. Örf ve âdetler toplumun saygı duyulmasını istediği değerlerden oluşur.

2) Gelenekler:

Bir toplumda, bir toplulukta saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan alışkanlıklar,bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir.

3) Görenekler:

En sade tanımıyla bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olan görenek, öteki sosyal alışkanlık gibi gerekli ve uygun görülenleri kapsar. Ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez. Göreneğin örfe, âdet, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır.

4) Ahlâk:

Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları yapmamaktır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top