Demokrasinin Tarihi Gelişimi

Demokrasi sözcüğü Yunancadan gelir. Eski Yunancada "demos’ halk, ‘kratos’ iktidar ya da egemenlik anlamında kullanılırdı. Buna göre, demokrasi halkın egemenliğini ifade eder. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı ülke eski Yunanistan’dır.

Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:

M.Ö. 450: Atina'da Aristo,   Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları bir çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini aldı. Site" denilen şehir devletlerce kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul ediliyordu. Yetişkin erkeklerin halk meclisinde konuşma ve oy kullanma hakkı vardı.

375:Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi.


1215: İngiltere'de Kral I. John'un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanıyordu. Magna Carta ile kralın sınırsız yetkilerine son verildi. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı ilkesi getirildi.

1450: Alman Johann Gutenberg modern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmaya başladı. Bu da demokratik hak ve talepleri hızlandırdı. Matbaanın geliştirilmesi Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına neden oldu.

1750: Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu (Monteskiyo) güçler ayrılığını savunuyordu. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo) "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" sloganıyla 1762 - 1763 yıllarında "Toplumsal Sözleşme"yi yazdı. John Locke (Con Luk) ise yaşama hakkı, özel mülkiyet hakkı gibi insanların sahip olması gereken belirli özgürlükleri savundu.

1776: Virginia Haklar Bildirgesi'nde yaşam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mutluluğu arama hakkından söz edildi.

1789: 1789 yılında Fransa halkı krala karşı ayaklandı. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. Bu bildiri temel insan haklarını "hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zulme direnme" olarak tespit etmektedir. Eşitlik, özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir.
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, yalnızca Fransızlar için değil, bütün insanlar için geçerli olan bir bildirgedir. Bu yüzden evrensel niteliktedir.

1877: İlk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.

1920: 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen milletvekilleri burada çalışmaya başladı.

1945: II- Dünya Savaşı'nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için bir araya gelerek Birleşmiş Milletler örgütünü kurdu ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin 11 Aralık 1946 tarihli ilk oturumunda içinde insan haklarının yer alacağı bir belge hazırlanması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda hazırlanan taslak 10 Aralık 1948 tarihinde genel kurul tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak kabul ve ilan edildi. Bildirge insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı sağlamak ve geliştirmek yolunda atılan ilk adımdır.

1989: Almanya'da bulunan Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı.

1995: İnternet kullanımı yaygınlaştı. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünya üzerinde insanların birbirleriyle iletişimi arttı ve fikirlerin tüm dünyaya daha hızlı bir şekilde yayılması sağlandı.

2000: Dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120'ye ulaştı. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %60'ına denk gelmektedir. 

 

daha geniş bilgi için  buraya tıklayın

 

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# ziyaretçi 31-05-2017 15:16
Çok fazla uzunnn
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 19-05-2017 13:17
Projem için uydu çok güzel teşekkürler
Yöneticiye raporla
# busraaydan 15-05-2017 18:53
çok kısa maşallah
Yöneticiye raporla
# emirhan 07-05-2017 13:20
Bilgilerinizi çok beğendim iyi çalışıyonuz Teşekkürler
Yöneticiye raporla
# adanurseber 22-05-2016 15:50
Makalenizi çok beğendim. Emeğiniz için de ayrı teşekkürler...
Yöneticiye raporla
# ediz-huzur 14-05-2016 14:58
çok güzel olmuş o kadar yazı yazmışsınız ellerinize sağlık süüüüüüüüüüüüüü üüüüüpersiniz
Yöneticiye raporla
# nisanozgeozger 07-05-2016 19:37
ellerinize sağlık muhteşem olmuş ödevimde kolaylık sağladı ve bilgilerimi güncellemiş oldum ;)
Yöneticiye raporla
# Menareren 28-04-2016 09:02
Bu yazılarınız için çok teşekkür ederim projemde sizin sayenizde güzel not alacağım.Size çok teşekkür ederim.
Yöneticiye raporla
# ardaaltay 12-04-2016 17:05
Teşekkürler. Projeme faydası olacak :D
Yöneticiye raporla
# kralemre 04-05-2015 17:28
teşekkürler
Yöneticiye raporla
# budak 26-04-2015 18:01
işe yarar ve hoş olmuş yazanlara teşekkürler
Yöneticiye raporla
# bartu7 14-04-2015 09:59
süper bir yazı olmuş çok teşekkürler projemde kullanıcağım :)
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 06-01-2015 12:39
iyinot alırım bu yazıdan
Yöneticiye raporla
# aysenur_turhan 04-06-2014 18:48
çok güzel olmuş projeme yararı olmuş emeğinize sağlık
Yöneticiye raporla
# sinifogretmeni2006 01-06-2014 15:56
Çok güzel bir yazı olmuş emeğinize sağlık.Bu bilgileri hangi kaynaktan aldınız acaba ödevime yazmam gerekiyor da
saygılarımla iyi çalışmalar
Yöneticiye raporla
# molos_fatma 25-05-2014 09:46
çok harika olmuş performans ödevimi bitirdim
Yöneticiye raporla
# utkuetin 24-05-2014 11:33
çok teşşekkürler çok yardımcı oldunuz saolun
Yöneticiye raporla
# ceki_cemi4 20-05-2014 16:15
2 saat yazcam ama işime yarayacak :D
Yöneticiye raporla
# utku.tepe 14-05-2014 12:22
2014 ü nerde bunun acaba
Yöneticiye raporla
# sniper_yunus 11-05-2014 09:33
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM .ÇOK İŞİME YARADI İYİ NOT ALIRIM İNŞALLAH:)
Yöneticiye raporla
# Guest 11-05-2014 09:32
çok teşekkür ederim. gerçekten çok işime yaradı
Yöneticiye raporla
# Guest 10-05-2014 09:21
süper
Yöneticiye raporla
# Guest 09-05-2014 16:32
Bu siteyi açanlara çok teşekkür ederim☺
Yöneticiye raporla
# Guest 09-05-2014 16:29
Çok sağ olun size teşekkür ederim
Yöneticiye raporla
# misafir 07-05-2014 19:20
Valla çok işime yaradı çok teşekkür ederim
Yöneticiye raporla
# misafir 07-05-2014 19:17
Valla öyle çok işime yaradıki sosyal hocası beni tebrik etti ve alkışlattı
Yöneticiye raporla
# melihaydin 06-05-2014 05:40
Demokrasinin tarihi ve gelişimi beni sosyal dersinden performansımdı ve burada da demokrasinin tarihi ve gelişimi hakkında çok güzel bilgi vermişler çok teşekkür ederim.
Yöneticiye raporla
# messi-can 26-04-2014 11:19
çok güzel yararlı oldu kısa ve öz teşekkürler :))
Yöneticiye raporla
# nadirsecici 15-04-2014 11:31
tesekurler
Yöneticiye raporla
# nadirsecici 15-04-2014 11:30
mukenmmel cok begendım
Yöneticiye raporla
# mehmet_ela 13-04-2014 16:47
çok iyi işime yaradı
Yöneticiye raporla
# mertarif 13-01-2014 13:07
Eyw admin çok yardımcı oldu.
Yöneticiye raporla
# Lovato_smile 04-01-2014 13:26
Eyvallah kardeş.
Yöneticiye raporla
# misafir 04-01-2014 13:14
Süper
Yöneticiye raporla
# mujde-02 30-12-2013 21:24
çok uzunnnnnnnnnnnn nnnn
Yöneticiye raporla
# kemal 20-12-2013 16:05
Meclis i Umumi Osmanlı Devleti’nde birinci Meşrutiyet’in ilânından sonra kurulan Meclis-i âyân ile Meclis-i meb’ûsân’ın birleşmesiyle meydana gelen meclis, parlamento.

Birinci Meşrûtiyet’in ilânından sonra, daha önce hazırlanıp îlân edilen geçici bir talimata (Tâlimât-ı muvakkateye) göre ilk meb’ûs seçimleri 1877 yılının başında yapıldı. Bu talimata göre seçilen 69’u müslüman 46’sı gayr-i müslim 115 meb’ûs ile kırk üye yerine yirmi altısı tâyin edilen Âyân meclisinden meydana gelen ilk Meclis-i umûmî, 20 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nın Dîvân-ı hümâyûn salonunda mâbeyn başkâtibi Mehmed Sa’îd Bey’in (Paşa) Pâdişâh’ın nutkunu okuduğu ve sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın da hazır bulunduğu törenle açıldı.
Yöneticiye raporla
# fesa 20-12-2013 07:44
meclis-i Umumi daha önce olmadımı
Yöneticiye raporla
# Guest 10-11-2013 11:34
Saol Cok İsime Yaradı
Yöneticiye raporla
# Guest 30-05-2013 18:26
güzel olmuşşşş :DDDDD
Yöneticiye raporla
# şükrü saraçoğlu 08-05-2013 16:14
çok güzel olmuş :)))
Yöneticiye raporla
# Eda 01-05-2013 17:22
Cok tesekkurler ....
Yöneticiye raporla
# Osman ERay 07-04-2013 09:34
çoooooooooooooo oooooookkkkkkkk kkkkkkkkkk işime yaradıııııııııı ıııi
Yöneticiye raporla
# irem 25-03-2013 14:00
benim işimede çoooooooooooooo ooooooooooooooo oooook yaradı...
Yöneticiye raporla
# su 21-03-2013 13:23
çooooooookk tşk :)
Yöneticiye raporla
# bahtiyar 17-12-2012 14:27
çok uzun olduğu için hiç işime yaramadı
Yöneticiye raporla
# mert 22-05-2012 17:08
yarın sınavım var ve cok isime yaradı admin thank you
Yöneticiye raporla
# ecem 19-05-2012 10:50
:D
süper
Yöneticiye raporla
# ismail 16-05-2012 12:31
saolun çok işime yaradı
Yöneticiye raporla
# FATMA 13-05-2012 15:24
ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA BİRAZ DAHA BİLGİ!!!!!!!!!!
Yöneticiye raporla
# FATMA 13-05-2012 15:15
çok bilgilendirici bir site açmışsınız hayırlı olsun.
umarım busiteden ders alan olur
Yöneticiye raporla
# bengü 03-05-2012 16:58
iyide az olmuş biraz daha açıklamalı olsaydı bence tabii :):)
Yöneticiye raporla
# abdullah 30-04-2012 15:50
Bizim sosyal ders kitabında aynısı yazıyor. inanmaz iseniz 6. sosyal ders kitabı sayfa 154'e bakın.
Yöneticiye raporla
# bengü 03-05-2012 16:59
yo baktım yok belki atıyon nerden bilelim
Yöneticiye raporla
# Zeynep Daşkan 29-04-2012 13:00
güzelmiş :)))
Yöneticiye raporla
# asude 19-04-2012 15:07
çok güzell
Yöneticiye raporla
# muhammed akın idem 18-04-2012 14:26
sağolun
Yöneticiye raporla
# bedomessi 17-04-2012 03:25
hiç güzel değil
Yöneticiye raporla
# ada 16-04-2012 12:32
süper buldum sayfayınızı
Yöneticiye raporla
# ademm 13-04-2012 16:47
Süperrrrrrrrrr
Yöneticiye raporla
# hümeyra 10-04-2012 18:18
çoooooooooooook kısa
Yöneticiye raporla
# harun 11-04-2012 13:27
evet çok güzel bana çok yardımcı oldu
Yöneticiye raporla
# selena 10-04-2012 16:29
:-)
Yöneticiye raporla
# crazymiss_world 10-04-2012 14:03
sosyal dersini pek sevmem ama çok güzel anlatıyo.. ;-)
Yöneticiye raporla
# crazymiss_world 10-04-2012 13:49
sosyal dersini pek sevmem ama bu site çok süper anlatıyor. :D ;-)
Yöneticiye raporla
# vayniiiii 10-04-2012 13:41
:D :D :D :D :D :D
Yöneticiye raporla
# murat 05-04-2012 11:39
güzel
Yöneticiye raporla
# betül 04-04-2012 20:18
hiç bişe anlamadım
Yöneticiye raporla
# keşanlı 03-04-2012 18:18
çokaz bilgi var yakıştıramadım her zaman buraya girerim bu sefer hiç birşey yok
Yöneticiye raporla
# seda 02-04-2012 18:38
sağolun
Yöneticiye raporla
# seda 02-04-2012 17:26
güzel
Yöneticiye raporla
# damla 02-04-2012 16:58
sayfanızı çok begendim
Yöneticiye raporla
# legend 30-03-2012 13:39
neden üyelikkkkkkkkkk kkk :cry:
Yöneticiye raporla
# Melek SEVER 30-03-2012 04:47
ben size ne kadar teşekkür etsem yeridir.ama yinede teşekkürler.... ........
Yöneticiye raporla
# ali 28-03-2012 15:58
sayfanızı çok begendim
Yöneticiye raporla
# ayşegül 19-03-2012 17:50
sayfanızı çok begendim
Yöneticiye raporla
# kubilay 07-03-2012 12:59
sayfanızı çok begendim
Yöneticiye raporla
# kubilay 07-03-2012 12:59
bunu seviyorum
Yöneticiye raporla
# hande 05-01-2012 14:28
çok süper buluyorum
Yöneticiye raporla
Top