Sosyal Bilimler

Sosyal bilimler insanları ve toplumu ilgilendiren konuları içerir. Sosyal bilimler hayatımızın her alanında yer alır. Sosyal bilimleri oluşturan bilim dalları şöyle sıralayabiliriz.

Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyal – ekonomik yapılarını neden – sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek inceleyen, elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bilim dalıdır.

 

Coğrafya: İnsanlar ve yer (mekan) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Yer ve insan, coğrafyanın konusunu oluşturur. Diğer bir anlatımla coğrafya, insanlar ile doğal çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir.

Hukuk: İnsan topluluklarında, kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devletin yaptırım gücüyle sağlanmış bulunan izin verici, düzenleyici davranış kurallarını inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomi: insanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Ekonomi, toplumların, tüketim ve üretim faaliyetlerini nasıl organize ettiğini inceler.

Sosyal bilimler, hayatımızın her alanı ile ilgilidir.

Psikoloji: insanların davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim dalıdır. Psikolojinin çalışma alanı insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, niçin olduğunu araştırmak; Sonuçlarından hipotezlere, yasalara ve teorilere varmak psikolojinin görevidir.

Sosyoloji (toplum bilim): toplumu bilimsel olarak açıklayan ve onun anlaşılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. İnsanlar tarih boyunca çevrelerinde meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini, nasıl oluştuklarını anlamaya çalışmışlardır. İçinde yaşadığımız toplumu, toplumsal grupları, kurumları ve ilişkileri bilimsel olarak anlayıp açıklamak için sosyoloji bilimine ihtiyacımız vardır. Sosyolojinin alanı, en geniş anlamıyla toplumdur.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# misafir 28-05-2012 13:33
çok saolun.işime çoooooooooooook kkkkkkkkkkkk yaradı...:))
Yöneticiye raporla
Top