× Yükseliş Dönemi

ll.Bayezid

11 yıl 5 ay önce - 11 yıl 5 ay önce #62 Yazan: kemal
SULTAN 2. BAYEZID (VELÎ)


Babası: Fatih Sultan Melımed Han
Annesi: Gülbahar Hatun
Doğum Tarihi: 1448
Vefat Tarihi: 1512
Saltanat Müd.: 1481-1512
Türbesi: İstanbul Bâyezid Camii Yanı.

Tahta Geçişi


Tarihin kaydettiği en büyük padişah tarihin yaptığı işleri aniatrnaya doyamadığı sultan, müslümanların madde ve mânâda kumandanı Yüce Fatih şehidlik rütbesini takınarak muazzez vücudunu terk eden ruhu cennet bahçelerine uçtuktan sonra dünyaya nizamat verecek devleti Aliye-i Osmaniye, Ahmet Sultan'm, üzün Hasan ile yapılan muharebede çok büyük muvaffakiyetler gösterdikten sonra şiddetli üşütme yüzünden böbrekleri kanamaya başlamış ve Sultan Fatih Hazretlerini tahta geçmek üzere hazırladığı bu kılıcı kutlu, yüreği sağlam Şehzade Ahmet Sultan daru bekaya intikalinde geride gözleri yaşlı baba, kendisini çok seven bir ordu ve milleti İslâmiyye bırakmıştı. Yüce Fatih bu acıyı da tattıktan sora Gebze civarında ömür defterini kapattığında tahta geçecek iki şehzade kalmıştı. Bunlar büyük Şehzade Bayezid-i Velî ve meşhur Cem Sultandı. Bayezid-i Velî'nin merhum Şehzade Ahmed Sultandan da yaşça büyük olduğu bazı tarihlerde rivayet olunur.
Sultan Fatih'in ordugâhında vefatının askere duyurmak istemeyen Sadrazam Mehmed Paşa (Nişancı) padişahın ölüm hastalığına yattığını görünce Amasya'da bulunan Bayezid-i Velî'ye özel ulakla haber göndermişti. Bu arada da cennet-mekânın cesedi pâkini kapalı bir arabayla İstanbul'a nakletmiş. Naima tarihinin iddiasına göre Nişancı Mehmed Pa-şa'nın Cem Sultan'ı çok sevmiş olması münasebetiyle Kara-man'da vailik yapan Şehzade Cem sultana da bir mektup göndermişti. Meşhur Mizancı Murad bu mevzuuda der ki; «Mehmed Paşa uazİfesi olan daveti padişah daha vefat etmeden Amasya'da vali olan Şehzade Bayezİd'e haberci göndermişti. Padişahın vefatından dokuz gün sonra Üsküdar'a gelebilen Bayezid-İ Velî'nin ta Amasya'dan bu kadar kısa zamanda gelmesi, habercinin Fatih Hazretlerinin ölümünden bir kaç gün evvel gönderildiğinin delilidir» der «Yok Padişahın vefatından hemen sonra giden bir habercinin ta Amasya'ya varması, Bayezİd-l Velî'nin yola çıkıp Üsküdar'a gelmesi dokuz gün gibi kısa bir müddet içinde mümkün değildir» diye ileri sürer ve Sadrazamın vazifesini bihakkın başardığını söyler. Ve Cem Sultana mektup yazmasının tahta davet olmayıb babasının vefatını Şehzade oğula bildiren bir Sadrazam vazifesi saydığını dile getirir ki, Mizancı Murad Bey'e barda biz de katılırız.

İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.

[/i][/color][/size]

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: kemal
Sayfa oluşturma süresi: 0.190 saniye
Top