Grupların ve Kurumların Bir üyesiyim

  • 2877

Her canlı gibi insanlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. İnsanlar yaşamları boyunca pek çok

grubun içinde yer alırlar. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli roller ve sorumluluklar
üstlenirler. İnsanların grup içinde üstlendikleri roller ve sorumlulukla onların bir kısım haklara
sahip olmasını sağlar. Bu haklardan yer almak isteyen herkesin rolünün gereği olan görevini
yerine getirmesi gerekir.

 

İnsanların içinde yer aldığı başlıca gruplar aile, okul ve toplumdur.

Doğduğumuzda yanımızda annemiz ve babamız vardı. Sımsıcak bir yuvada bizleri oluşturan bir

yuvada hayata başladık. İçine girdiğimiz bu insanlarla bir grup oluştururuz. Bu ilk gruba aile adını veriyoruz.

 

Aile, katıldığımız ilk sosyal gruptur. 

Her insan bir bireydir. Her birey bir ya da daha fazla grubun içinde yer alır. Bir kimse birden çok grubun içerisine yer alabilir ve her grupta farklı roller üstlenebilir.

Grup: İnsanların toplum hayatında belli amaçlara ulaşmaları için kendi aralarında iş birliği yapmalardır. Bir başka deyişle grup; ortak amacı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluktur. Birkaç çocuğun evlerinin yakınındaki parka gidip oyun oynaması, grup oluşturmaya örnektir. Ayıca kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip uzun süreli gruplar da vardır. Bu gruplara kurum denir. Aile,okul üyesi olduğumuz kurumlara örnektir.Belediyeler, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kulüpleri birer kurumdur.

  • İçinde yer aldığımız en önemli grup ailedir.
  • Okullardaki Vatandaşlık,spor,müzik, satranç, tiyatro kulübü de birer gruptur.
  • Sınıf futbol takımımız da bir gruptur.
  • Servis arkadaşları da bir gruptur.

Yaşamımız boyunca çok sayıda grup ve kurumun üyesi oluruz. Üyesi olduğumuz grup ve kurumlar içinde yerimiz vardır. Örneğin, Zeynep 14 yaşındadır. Kardeşi, annesi ve babasından oluşan bir ailesi vardır. Anne ve babasının ilk çocuğu, kardeşinin de ablasıdır. Zeynep'in ailesindeki yeri, ilk çocuk ve abla olmasıdır.

Zeynep, okulda 5-B  sınıfının öğrencisidir. Okuldaki yeri 5-B sınıfında öğrenci olarak sınıfın bir üyesi olmasıdır.

Arkadaşlarımızla bir araya gelerek oyun grupları da oluşturabiliriz.

Hepimiz farklı kurum veya grubun üyesi oluruz.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top