Atatürk ve İletişim

ATÜRK VE İLETİŞİM

Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo, televizyon gibi iletişim aracı yoktu. Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır. Bunlar;

*İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Eylül 1919):

Sivas Kongresinde alınan bir kararla çıkarılmasına karar verilen gazetedir. Millî mücadelenin gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu gazete, millî mücadelenin yayın organı olmuştur.

*Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması(Ocak 1920):Atatürk’ün kurduğu gazetenin üçüncüsüdür. Millî mücadelenin sözcülüğünü yapmıştır. Her sayısında Atatürk’ün bir genelgesi veya beyannamesine yer vermiştir.

*Ceride-i Resmiye gazetesinin yayın hayatına başlaması(Ekim 1920)

Ankara’da kurulan T.B.M.M. Hükümetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yayınlanmaya başlanan Ceride-i Resmiye, Takvim-i Vakayi’nin devamı olarak kabul edilir.

Ceride-i Resmiye adı 1922’de Resmi Ceride olmuştur. Resmi Ceride adı da 1928 tarihinde Resmi Gazete olmuş ve o tarihten beri bu ad ile yayınlanmaktadır

*Anadolu Ajansı’nın(AA) Kurulması

(Nisan 1920):

*Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkresmî ajansı (A.A.)’dır.

*Mustafa Kemalin emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından milli mücadele davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulmuştur.

*Anadolu Ajansı günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.Yeni Türk devletinin ilk ulusal kurumu olma özelliğini taşır.

*Telsiz Telgraf Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi(1925)

Kurtuluş savaşı sırasında iletişimin önemi anlaşılmış ,1925 de Telsiz Tesisi Hakkında Kanun çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür.

*Telsiz,Telgraf vericilerinin hizmete girmesi(1927)

Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur

*İstanbul ve Ankara Radyosunun yayına başlaması(1927)

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top