V.Mehmet Reşad Dönemi

V. MEHMED REŞAT DÖNEMİ (1909-1918)

TRABLUSGARP SAVAŞI :(1911)
AÇIKLAMA: XX. yy. basında Kuzey Afrikada sadece Trablusgarp Osmanlı  egemenliğinde kalmıstı.(Daha önce Cezayir'i ve Tunus'u Fransızlar,Mısır'ı da ingilizler isgal etmislerdi.)
SEBEP:
italya'nın gelisen sanayisi için hammadde ve pazar arayısı, bunun içinde Osmanlının elindeki
Trablusgarp'a asker çıkarmaları.
SAVAŞ:
Osmanlı Devleti Trablusgarp'a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır ingilizlerin olduğundan kara yolu bağlantısı kesikti. Osmanlı Donanması italyan donanmasından zayıf olduğundan denizdenden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında M.Kemal ve EnverBey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada italyanlara karsı basarılı savaslaryaptılar. (Tobruk, Derne, Bingazi)
SEBEP:
1-italya'nın gelisen sanayisi için hammadde ve pazar arayısı, bunun içinde Osmanlının elindeki
Trablusgarp'a asker çıkarmaları.
SAVAŞ:
Osmanlı Devleti Trablusgarp'a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır ingilizlerin
olduğundan kara yolu bağlantısı kesikti. Osmanlı Donanması italyan donanmasından zayıf olduğundan denizdenden de Trablusgarp'a müdahale edemedi. Bu yüzden aralarında M.Kemal ve Enver Bey'in de bulunduğu gönüllü subaylar bölgeye giderek burada italyanlara karsı basarılı savaslar yaptılar. (Tobruk, Derne, Bingazi) Trablusgarp'ı ele geçirmekte zorlanan italyanlar Oniki Ada ve Rodos'u isgal ettiler. Bu
sırada Balkan Savası patlak verince Osmanlı Devleti barıs imzalamak zorunda kaldı.
SONUÇ: italyanlarla UŞİ (Ouchy) ANTLASMASI imzalandı. (1912)
Maddeleri:
1)Trablusgarp italya'ya verildi.
2)Oniki Ada ve Rodos geçici olarak italya'ya bırakıldı.(Balkan Savası sırasında Yunanlıların eline geçmesin diye)
NOT: italyanlar Balkan Savasından sonra sözlerinde durmayarak adalardan çekilmediler. II. Dünya
Savasından sonra adalar Yunanistan'a geçti.

UŞİ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ :
Bu antlasmayla Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki son toprağını da kaybetti.

BALKAN SAVAŞLARI :
Sebep:
Rusyanın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme düsüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karsı kıskırtması.
AÇIKLAMA: ingiltere, Osmanlı-Almanya yakınlasmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Almanya hem
Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de ingiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi. ingiltere Almanya tehlikesine karsı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi. 1908 yılında Estonya'nın baskenti REVAL'de yapılan görüsmelerden sonra ingiltere Rusya'yı Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek, ingiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Ruslar Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karsı kıskırttılar.

I. BALKAN SAVAŞI:
SAVAŞ:
Rusların kıskırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savas açtılar.
- Osmanlı Ordusunun bir bölümü savastan önce terhis edilmisti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekismeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.
- Makedonya, Batı Trakya, Edirne ve Kırklareli isgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
NOT: Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK'dur.
SONUÇ:
Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Londra
Konferansında Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dısındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti.

II. BALKAN SAVAŞI:
SEBEP: I.Balkan savasında ençok toprağı Bulgaristan almıstı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan,
Sırbıstan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savas açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti'de savasa girerek Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri aldı.
NOT: I.Balkan Savası Osmanlı Devletine karsı, II. Balkan Savası ise Bulgaristana karsı yapılmıstır.
SONUÇ: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile iSTANBUL, Yunanistan ile ATiNA Anlasmalarını imzaladı.(1913)
NOT: istanbul ve Atina Antlasmalarında Bulgaristan ve Yunanistanda yasayan Türklere "Azınlık"
statüsü verildi.
NOT: Balkan Savaslarından sonra Talat,Cemal ve Enver Pasaların devlet idaresindeki etkinliği arttı.
(Üç Pasa Devri)

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top