Kut'ül Ammare Zaferi

Kut'ül Ammare  Zaferi

29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Devleti’nin Irak Cephesi’nde İngiltere’ye karşı kazandığı zafer.Bu tarihte Osmanlı Devleti’ne bağlı Irak’ın Kut’ül Ammare kasabasında Halil paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri İngilizleri perişan etmiş ve Çanakkale Zaferinin ardından kazanılan bu zaferle düşmana büyük bir darbe daha vurulmuştur. İngiliz ordusunun generali Towshend dahil yaklaşık 13-18 bin İngiliz ve İngiliz sömürgesi Hindistan’ dan gelen  askerlerin esir alındığı ve yaklaşık 23 bin düşmanın öldürüldüğü,yaklaşık onbin askerimizi şehit verdiğimiz büyük bir zafer.Osmanlı Devleti’nin son zaferi.

Kut'ül Ammare Kuşatması, İngiltere ve İngiliz sömürgesi Hindistan ile Osmanlı Devleti arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın önemli muharebelerinden biridir. Kut'ül Ammare Kuşatması 1.Kut Muharebesi olarak da bilinir.

Tümgeneral  Townshend  komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat'a ilerlemeye çalışırken  22-23 Kasım 1915'te  Selman-ı Pak Muharebesi'ni kaybederek geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut'a sığındı.

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irakve Havalisi Komutanı Miralay (Albay)'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı.

İngilizler Kut'u geri almak için General Aylmer komutasındaki Tigris (Dicle) Kolordusuyla hücuma geçtiler ancak 6 Ocak1916 tarihlinde yapılan Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildiler. Bu muharebede geri çekilme emrini veren 9. Kolordu Komutanı Miralay (Albay)'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Mirliva (Tuğgeneral)Halil Paşa getirildi.

İngiliz Ordusu,13 Ocak1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler Mart başında tekrar taarruza geçti. Ancak 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay (Albay)Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettiyse de 3.500 asker kaybederek geri çekildi. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

19 Nisan 1916'da 6. Ordu Komutanı Mareşal Von der Goltz Paşa, Bağdat'ta bulunan karargâhında tifüsten ölünce, yerine Mirliva(Tuğgeneral) Halil Paşa getirildi.

29 Nisan 1916 tarihinde İngiliz birlikleri 13 general, 481 subay ve 13.300 er ile birlikte Osmanlı Kuvvetleri'ne teslim oldu. Böylelikle Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı' ndan sonra önemli bir zafer daha kazanmış oldu.Bu zafer aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin son zaferidir.

Halil Paşa, Kutü'l-Ammare zaferinden sonra 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle dedi:

Bu çarpışmalarda şehit olanlar için kasabada Kut Türk Şehitliği yapılmıştır.1952 yılına kadar 29 Nisan Kut Bayramı olarak kutlanmıştır.

 

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top