Elimizden Tutanlar

Örgüt: Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen kurum veya kişilerin oluşturduğu birliklere örgüt denir.

       Toplumdaki örgütlerden bir kısmı da Sivil toplum örgütleridir(STK)    

       Sivil Toplum Kuruluşları: Devlet tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar dışında, vatandaşlar tarafından gönüllü olarak kurulan  belirli bir amaç için çalışan kuruluşlardır.

      Çalışanları para almazlar.

      Kar amacı gütmezler.

      Belirli bir alandaki sorunu çözmek için çalışırlar.

       İlgili oldukları alana ait bilgilendirme- eğitim çalışmalarını da yaparlar.

       Sivil Toplum Kuruluşları  ; Dernek, vakıf, oda, sendika gibi adlar altında çalışmalar yaparlar.

        Dernek:Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen insanların oluşturduğu kuruluştur.

        Vakıf: Toplum yararına bir hizmetin yerine getirilebilmesi için bir kimsenin mal veya parasını bağışlamak yoluyla oluşturulan kuruluştur.

        Oda: Aynı meslek grubundaki kişilerin ortak çıkarlarını korumak amacıyla kurulan kuruluştur.

       Sendika: Çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını  gidermek  için çalışan kuruluşlardır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top