Ekvatoral iklim

Ekvatoral İklim: Ekvator çevresinde, 0° – 10° Kuzey ve Güney enlemleri arasında görülür. Ekvatoral iklim, Amazon ve Kongo havzalarının büyük bir kesiminde, Gine Körfezi kıyılarına yakın bölgelerde, Filipinler, Endonezya ve Malezya’nın büyük bir bölümünde etkili olmaktadır.


İklim Özellikleri

• Yıllık ortalama sıcaklık 25°C dolayındadır.
• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2 -3°C’yi geçmez.
• Yıllık yağış miktarı 2000 mm den fazladır.
• Her mevsim yağışlı olmakla birlikte, ekinoks tarihlerinde yağış maksimum düzeye erişir.
• Ekvatoral bölgede yükselim (konveksiyonel) yağışlar görülür.
• Tabii bitki örtüsü oldukça gür ve geniş yapraklı ormanlardır.


Tropikal yağmur ormanları : Havanın bütün yıl ılık ve yağmurlu olduğu ekvatora yakın bölgelerde görülür. Bu ormanların en büyükleri Güney Amerika’da Amazon Nehri’nin havzasından, Afrika’da Kongo Nehri’nin havzasında ve Güneydoğu Asya’nın büyük kısmında bulunmaktadır.


Tropikal yağmur ormanlarında çok çeşitli ağaçlar vardır. 2,6 km kare alanda 100 tür ağaç yetişebilir. Tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçların hemen hemen tamamı geniş yapraklı ve yapraklarını dökmeyen ağaçlar olmakla beraber çam ağaçları ve eğrelti otları da bulunabilir. Dalların yarattığı gölgelikten çok az güneş ışığı geçebildiği için çalı ve bitki katmanları seyrektir. Ancak ağaçların güneş ışınlarının güçlü olarak geldiği yüksek kısımlarında dallar, tırmanan bitkiler ile çevrilidir.

 

 

 Ekvatoral iklimin olduğu bir köy
Malezya                                                             Gabon

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top