Hak ve Sorumluluklarımız

 • 33832

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.

SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.

TEMEL HAKLARIMIZ

Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:

       1. Kişi Hak ve Hürriyetleri

 • Kişi dokunulmazlığı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti                   
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
 • Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
 • Mülkiyet hakkı
 • Hak arama hürriyeti
 • Temel hak ve hürriyetlerin korunması

      2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

 • Ailenin korunması
 • Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 • Çalışma ile ilgili haklar
 • Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
 • Ücrette adalet sağlanması
 • Sağlık, çevre ve konut hakkı
 • Gençliğin korunması ve spor hakkı
 • Sosyal güvenlik hakları
 • Tüketici hakları
 • Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması

        3. Siyasi Haklar ve Ödevler

 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
 • Kamu hizmetine girme hakkı
 • Dilekçe hakkı

Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# sosyalbili_12 17-10-2015 07:34
1. hak
2.sorumluluk
3. dilekçe hakkı
4. komu hizmetlere girme hakkı
- kısa bir şekilde önemli olanları yazdım.
Yöneticiye raporla
# keremeyyup 15-10-2015 18:09
100 aldım olley be adamsınız :):);)
Yöneticiye raporla
# denizim 12-02-2015 14:13
10 NUMARA 5******
Yöneticiye raporla
# erva tutu 12-11-2014 18:11
ÇOK SAĞOLUN SİZİN SAYENİZDE SINAVA HAZIRLIK YAPTIMM
Yöneticiye raporla
# sellokysrsello 14-05-2014 12:02
bence çok güzel soğğolllllllll
Yöneticiye raporla
# raifsolkol 25-04-2014 15:24
ÇOK TEŞEKÜR EDERİMİ SİZİN SAYENİZDE 100 ALDIM PERFORMANS NOTUMDAN TEŞEKÜR EDERİM
Yöneticiye raporla
# misafir 29-11-2013 16:25
çok sağlun ödevime yardımcı oldunuz
Yöneticiye raporla
# Guest 27-11-2013 13:33
çok güzel sağolun ödevimi yaptm
Yöneticiye raporla
# kral 02-12-2012 16:59
çok sağolun
Yöneticiye raporla
# hasan 15-05-2012 18:36
teşekkür ederim ödevimi
yapabildim
Yöneticiye raporla
Top