Ülkemizdeki yeryüzü şekilleri

Ülkemizdeki yeryüzü şekilleri (ülkemizin yüzey şekilleri)

Akarsu: Yağmur,kaynak, buz ve kar sularının bir   yatak içinde toplandıktan sonra, bir eğilim doğrultusunda akıp giden sulardır.Akarsuların en küçüğüne dere denir. Dereler birleşerek çayları oluşturur.Çayların birleşmesiyle de en büyük akarsu olan ırmaklar (nehirler) oluşur.

Ada :Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.

Yarımada: Üç tarafı sularla çevrili kara parçasıdır.

Dağ:Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine denir.

Doruk:Dağın en yüksek yerine denir. sosyalbilge.com

Yamaç: Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir. Bir akarsuyun yatağının her iki yakasında türlü eğimlerle uzanan yükseklikler. Buna vadi yamacı denir. Dağların, tepelerin, bayırların da yamaçları vardır. Bunlara Dağ yamacı. Tepe yamacı denir.

Etek: Dağlarınaltkısımlarınaetekadıverilir.

Tepe: Tepe bir yeryüzü şeklidir. Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0-500 m arasında değişen doğal coğrafi oluşumlardır.                                  

Körfez: Denizlerin,büyük ve derin girintiler halinde karaların içine sokulduğu yerlere denir.

Burun:Kara parçalarının denize doğru uzanş bölümlerdir.

Boğaz:İki denizi bir birine bağlayan dar su geçitleridir.

l:Karlara üzerinde bulunan dört tarafı kapalı çukurlardaki su birikintileridir.

Ova: Çevresine göre alçakta kalmış,olan geniş düzlüklerdir.sosyalbilge.com

Delta ovası: Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır.

Plato:Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış yüksek ve geniş düzlüklerdir.

Vadi: Akarsuların yataklarıderinleştirerek oluşturduğuu”veyavşeklindeki uzun oluklardır.

Deniz: Okyanusların karaların içine doğru girmiş kollarıdır.

Koy:Denizin, karanıniçine küçük girinti hâlinde sokulduğu yere koy denir.Koylar,körfez den daha

küçük ve daha sığ girintilerdir

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top