TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 Son Konular

İlkçağ Uygarlıklarında Bilim

Zaman İçinde Bilim

Bilim   Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan, yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir.   ■  Bilim, bilgiyi benimseme ve onu üretme yoluyla...

Buluşların Serüveni

Zaman İçinde Bilim

Tekerlek -Tekerlek belki de bütün çağların en önemli icadıdır. -Makinelerin çoğunda, saatlerde, yel değirmenlerinde, buhar makinelerinde; otomobil, bisiklet gibi taşıtlarda tekerlek ve tekerlek ilkesine dayanan çarklar vardır. -ilk tekerlek günümüzden...

Avrupa'da Buluşlar

Zaman İçinde Bilim

YENİÇAĞ’DA AVRUPA’DAKİ YENİ BULUŞLAR VE SONUÇLARI 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da birçok yenilik yapıldı. Yeni buluşlar ortaya konuldu. Avrupa’da ilerlemeyi sağlayan bu buluşlar daha önce başka milletler tarafından biliniyordu. Avrupalılar...

Coğrafi Keşifler

Zaman İçinde Bilim

COĞRAFİ KEŞİFLER 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunması, bilinmeyen yerlerin keşfedilmesi amacıyla yaptıkları gezilere “Coğrafi Keşifler” denir. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Doğu ülkelerinin zenginliği ve...

Sanayi İnkılabı ve Sonuçları

Zaman İçinde Bilim

SANAYİ İNKILÂBI İnsan ve hayvan gücüyle yapılan üretimden makine gücüne dayalı üretime geçişe “Sanayi İnkılâbı” denir. Sanayi İnkılâbı ilk olarak 1750’li yıllarda İngiltere’de başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır....

Ahilik

Zaman İçinde Bilim

AHİLİK Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuş esnaf ve sanatkârlar birliğine “AHİLİK” denir. Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. “ahi” kelimesi “kardeş” anlamına gelir. Ahiler, esnaf,...

Osmanlı Eğitim Kurumları

Zaman İçinde Bilim

OSMANLI’DA EĞİTİM KURUMLARI Sıbyan Mektebi: Şimdiki İlköğretim kurumlarıdır. Hemen her mahallede bulunurdu. Okuma-yazma öğretilen okullardır. Günümüzdeki ilkokul seviyesinde eğitim verirdi. Medrese: Medreseler orta ve yükseköğretim kurumlarıydı. Padişahlar, vezirler ve varlıklı...

Meslek Seçimi

Zaman İçinde Bilim

Meslek Seçiminde Rol Oynayan Faktörler İlgi, istek ve yetenekleri Meslek hakkında bilgi düzeyi Ülkenin ekonomik durumu Toplumda mesleğe olan talep Ailenin beklentisi Ailenin sosyo-ekonomik durumu Cinsiyet ve fiziksel özellikler Çevrenin...

Rönesans,Reform ve Aydınlanma Çağı

Zaman İçinde Bilim

RÖNESANS (Yeniden Doğuş) 15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere “Rönesans” denir. Rönesans’ın Nedenleri Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim...

Tarım

Ülkemizin Kaynakları

İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yararlanma Oranları: Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde...

Hayvancılık

Ülkemizin Kaynakları

Tarımın bir kolu olan hayvancılık , ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. İklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde etkilemesinden dolayı....

Ormancılık

Ülkemizin Kaynakları

Türkiye topraklarının %26 oranındaki bölümü orman rejimi altındadır. İyi vasıflı, verimli ormanların kapladığı alan yalnızca %13 gibi çok düşük bir miktarı oluşturmaktadır. Türkiye'de ormanların dağılışında en fazla yağış miktarı etkilidir....

Maden ve Enerji

Ülkemizin Kaynakları

Maden: Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri olan maddelere  “maden” denir.   Bir madenin işletilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1.          Büyük sermaye (para),2.          Teknik olanaklar (bilgi, araç-gereç),3.          Cevherdeki maden oranının yüksek...

Sanayi

Ülkemizin Kaynakları

Ülkemizde ve tüm dünyada sanayi faaliyetleri bazı koşullara bağlıdır.Bu koşullardan bazıları şunlardır: • Hammadde• Sermaye• Enerji• İş gücü• Ulaşım -İşletme• Teknoloji• Pazarlama• Yer şekillerinin elverişliliği Örneğin; ülkemizin tahıl ambarı olarak...

Ticaret

Ülkemizin Kaynakları

Ticaret Bölgeler ve ülkeler, yetiştirdikleri farklı ürünler bakımından birbirlerine muhtaçtır. Elde edilen ürünlerin fazlası, gereksinim duyulan bir başka bölgeye veya ülkeye satılır. Böylece, gerek ülke sınırlan içinde, gerekse ülkeler arasında...

Turizm

Ülkemizin Kaynakları

 Turizm: İnsanların gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek amacıyla yaptığı gezilere denir. - Turizm faaliyeti milli sınırlar içinde gerçekleşiyorsa "iç turizm" ülkeler arasında oluyorsa "dış turizm" adını alır.- Turizm, ülkeler için ekonomik,...