TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 Konularından

Dünya'da Nüfus

Ülkemiz ve Dünya

 DÜNYA'NIN NERESİNDEYİZ Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in­san sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta­mamı olabileceği gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da...

Türkiye'de Nüfus Dağılışı

Ülkemiz ve Dünya

TÜRKİYE'DE NÜFUS DAĞILIŞI Türkiye'de kıyı kesimleri, iklimin elverişli olmasından dolayı tarımsal etkinlikler için uygun koşullar oluşturur. Bu nedenle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır. Kışları çok soğuk geçen yüksek ve engebeli...

Kim Nerede Çalışıyor

Ülkemiz ve Dünya

KİM NEREDE ÇALIŞIYOR? Dünya üzerinde yaşayan nüfusun bir kıs­mı tarım, bir kısmı sanayi, bir kısmı da hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu sektörler içinde de­ğişik meslek dalları yer almaktadır. Sektörün Adı Ekonomik...

Aldıklarımız Sattıklarımız

Ülkemiz ve Dünya

ALDIKLARIMIZ, SATTIKLARIMIZ Belirli bir kazanç sağlamak amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım satım faaliyetlerine ti­caret adı verilir. Bir ülkenin sınırları içindeki iç pa­zara yönelik ticaret iç ticaret, ülkeler arasında...

Türkiye En Çok Hangi Ülkeyle Alışveriş Yapıyor

Ülkemiz ve Dünya

Türkiye'nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler Rusya,Çin,Almanya,İtalya,ABD Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler Almanya,Irak,İngiltere,Rusya,Fransa   NOT:Türkiye'nin ithalat  ve ihracat yaptığı ülkelerin başın­da Almanya gelir.   TÜRKİYE'NİN İTHALAT VE İHRACATINDA ÖNEMLİ...

Komşular ve Türk Cumhuriyetleriyle Alışveriş

Ülkemiz ve Dünya

TÜRKİYE'NİN KOMŞULARI VE TÜRK CUMHURİYETLERİ ÎLE YAPTIĞI TİCARET 1)  Bulgaristan(Başkenti Sofya) Türkiye'ye yaptığı ihracat: Petrol yağları, elektrik enerjisi, deri, bakır ve bakırdan eşya, işlenmemiş kurşun, plastik ürünler, mineral yakıt ve...

Kültürler Arası Köprü

Ülkemiz ve Dünya

KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ Anadolu ilk çağlardan beri dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. İklim koşullan, bol su kaynakları, önemli ticaret ve ulaşım yollarının Anadolu'dan geçmesi buranın yerleşim yeri olarak...

Uluslararası İşbirliği

Ülkemiz ve Dünya

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ Yardımlaşma, kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanmaktır. Dayanışma, topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda, duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmalarıdır. Her ülke doğal afetlerden...

Eşitliğe Doğru

Demokrasi Serüveni

* Orta Asya Türk devletlerinde kadının saygın bir yeri vardı. Kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Aile tek eşli evlilik esasına dayanır, çocuklar üzerinde baba kadar anne de etkili olurdu. * Kurtuluş...

Haklarımız

Demokrasi Serüveni
Haklarımız

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur....

Demokrasinin Tarihi Gelişimi

Demokrasi Serüveni
Demokrasinin Tarihi Gelişimi

Demokrasi sözcüğü Yunancadan gelir. Eski Yunancada "demos’ halk, ‘kratos’ iktidar ya da egemenlik anlamında kullanılırdı. Buna göre, demokrasi halkın egemenliğini ifade eder. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı ülke eski Yunanistan’dır. Demokrasinin...

Yaşayan Demokrasi

Demokrasi Serüveni

* Seçme ve seçilme demokrasinin temel özelliklerindendir. Bu temel özellik seçim kanunlarında bazı maddelerle belirtilmiştir. Bunlar;* Madde 2: Seçimler serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Seçmen, oyunu kendisi kullanır....

Demokrasinin İlkeleri

Demokrasi Serüveni
Demokrasinin İlkeleri

Millî Egemenlik *   Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcileri (milletvekilleri) aracılığıyla kullanır. Yönetenler, gücünü milletten alır. Hiçbir kimse, zorla iş başına gelemez. Bu esas, anayasamızda şöyle belirtilmiştir: "Egemenlik...

Yönetim Şekilleri

Demokrasi Serüveni
Yönetim Şekilleri

Monarşi •   Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır.•   Seçim dışı yöntemler kullanılır.•   Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula- saltanat) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişi kral,  prens,...

Belgelerin Dili

Demokrasi Serüveni
Belgelerin Dili

Hammurabi Kanunları(M.Ö. 1795 -1750) Hammurabi,Babil küçük bir şehir devleti iken tahta çıktı ve devleti bir imparatorluğa dönüştürdü. Kendi adıyla bilinen yasalar çıkardı. Bu yasalar, Hammurabi'nin hükümdarlığının son yıllarındaki 282 davayla...

Orta Asya Türk Devletleri'nde Yönetim

Yaşayan Demokrasi

Orta Asya Türklerinde Yönetim Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise toy ya da kurultay adı verilirdi. Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Hunlarda her yıl ilkbaharın beşinci...

İslamiyet'in Kabul Edilmesinden Sonra Meclis ve Devlet Yönetimi

Yaşayan Demokrasi

İslamiyet'in Kabul Edilmesinden Sonra Meclis ve Devlet Yönetimi İslam dininin kabul edilmesinden sonra da devlet yönetiminde Türk kültürünün etkisi de­vam etti. Kut anlayışı İslam dünyasının dinî lideri olan halifenin hükümdarlığı...

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun

Yaşayan Demokrasi

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlı­ğında önemli devlet işlerini görüşmek üzere top­lanan meclise, "Divan-ı Hümayun" denirdi. Or­han Bey döneminde, Divan'ın varlığı kesinlik ka­zanmıştır. Divan, Orhan Bey zamanından, Fatih'in...

Cumhuriyetin İlanı ve Halk Egemenliği

Yaşayan Demokrasi
Cumhuriyetin İlanı ve Halk Egemenliği

CUMHURİYETİN İLANI:Osmanlı topraklarının işgalini, I. Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Mütarekesi daha da kolaylaştırmıştır. Nitekim İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de başkent İstanbul'u resmen işgal etmişler ve Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıtmışlardır....

Cumhuriyetin Temel Nitelikleri

Yaşayan Demokrasi

CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ  Demokratik Devlet Demokrasi; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Demokrasilerde belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirler. Böylece millet temsilcileri aracılığı ile kendi kendini yö­netir. Vatandaşlar kanunlara...