Toprak Ana

 TOPRAK ANA

■ Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

■ Toprağın üst tabakası insanlar ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir.

 


 

 

Ülkemizin kullanılabilir arazi varlığının oranı

■ Toprak en önemli doğal kaynaklardan biridir. Toprak tarım dışı kullanım, ağır metallerle kirletilmesi sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğramakta ve verimi düşmektedir.

■ Toprak tüm canlılar için hayat kaynağıdır. Ülkemizde tarımı desteklemek ve geliş­tirmek amacıyla aşağıdaki projeler uygulanmaya konmuştur.

■ Doğrudan gelir desteği      Hayvancılık destekleri

■ Yem bitkileri üretim desteği

■  Süt desteği

■ Prim uygulamaları

■ Çay desteklemeleri

■ Faiz indirimli tarımsal krediler

■ Kırsal kalkınma yatırım desteği

■ Tarım reformu uygulama projesi

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlar şunlardır:

■Ziraat Bankası

■Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)

■ GAP idaresi Başkanlığı

■Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü

■ Tarım Satış Kooperatifleri

■Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütler

 

Tarım, en önemli sektörlerden biridir. Sanayi kuruluşlarında kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmı tarımdan sağlanır.

Uyarı: Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ka­dar geçen süreçte toplam nüfus içerisinde tarım­sal nüfusun azaldığını görüyoruz.

 

■Türkiye'de farklı iklim tipleri görüldüğünden tarım ürünlerinde de çeşitlilik görülür.

Türkiye'de Tarımın Önemi

■insanların ve hayvanların gıda ihtiyaçlarının önemli bir kısmı tarım ürünlerinden karşılanır.

■Bazı sanayi tesislerine ham madde sağlar, Yurdumuz tarım ürünlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilen ve yetiştirdiği ürünleri dışarıya sa­tan az sayıdaki ülkelerden biridir.

■Türkiye'de çalışan nüfusun %25'i tarımla uğraşır.

■Dışarıya sattığımız ürünler içerisinde tarım ürünlerinin payı fazladır.

Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler

■Sulama

■Gübreleme

■Tohum Islahı

■Makineleşme

■Zirai Mücadele

■Toprak Analizi

■Çiftçinin Eğitimi

■Pazarla

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top