OsmanIı Kıyafetleri

Resimlerin kaynağı: Arif Mehmed Paşa; Mecmu'a-i Tesavir-i Osmaniye, İstanbul, Tasvir-i Efkar Gazetesi   Matbaası, 1279 (1863)

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top